Kolozzeum Forum - Sveriges största träningsforum
Gammal 2007-12-03, 15:40   #1
Guddi
Registered User
 
Guddis avatar
 
Reg.datum: Jun 2006
Ort: Helsingborg
Inlägg: 3 428
Frågor och svar kreatin v2

Jag tyckte att den klistrade tråden ovan började bli lite rörig och skrev ihopa en ny text. Hoppas någon kan ha nytta av den..

I stort sett bevisad fakta är svarat med svart text. Saker som inte är 100 % utredda än är svarat med röd text. Jag har bara angett referenser till fakta som möjligen kan ifrågasättas för att på så sätt visa att det inte är gissningar från min sida utan antaganden från mer kunniga personer än mig själv.

Vad är kreatin?
Kreatin är ett ämne som förekommande i kött med en koncentration på 4-5 gram per kilo kött. Kroppen kan även själv syntetisera 1-2 gram per dag. Kreatin som man köper på burk är framtagit genom kemiska reaktioner och kommer inte från kött.

Räknas kreatin som doping?
Nej

Vad händer när man tar kreatin?
Det huvudsakliga upptaget av kreatin sker i muskulaturen (över 95 % av kreatin i kroppen finns i muskulturen). Detta leder till en ökad mängd kreatinfosfat (PCr) och fritt kreatin i musklerna. Tillförsel av kreatin genom tillskott kan höja den totala mängden kreatin i musklerna med upp till 30 %. PCr är en av kroppens snabbaste energikällor och används vid alla arbeten som kräver nära maximal eller maximal kraft. Lagret av PCr i kroppen är begränsade och tillförsel av extra kreatin gör att man få ett litet större lager PCr och att man därför kan få en liten ökad uthållighet vid upprepade maximala arbetet så som styrketräning och lagidrott.

Kreatin påverkar antalet satellit celler i musklerna vid styrketräning. Satellitcellerna går sedan ihop med muskelfiber och ökar antalet cellkärnor i dess fiber. Kreatin leder också till höjda nivåer av IGF-1 Kreatin har möjligen även andra effekter på proteinsyntesen men dessa är inte helt utredda ännu [1].

Är det säkert att ta kreatin?
Det finns flertalet anekdotiska bieffekter rapporterade så som magbesvär, hjärtproblem, kompartment syndrom, ökad risk för muskelkramp och fler finnar. Inga av dessa symptom har kunnat återskapas i randomiserade kontrollerade studier. Intag av kreatin samtidigt som eller precis före ett träningspass har visade sig skapa magbekymmer hos 4 av 12 försökspersoner och om man råkar ut för detta kan man ta sitt kreatin någon annan tid på dygnet.

Det finns även ett fall rapporterat om en 20 årig man som intog 5x4g/dag i 4 veckor som utvecklade inflammation i njurarna som sedan försvann när han slutade ta kreatin. Man kunde däremot inte säkert dra slutsatsen att det var kreatinet som orsakade problemen till en början. Kreatin är inte att rekommendera för personer med njurskador eller personer som har hög risk för att utveckla njurproblem (diabetes, ärftlighet etc). För friska personer finns det studier på upp till fem år som inte kunnat påvisa några negativa effekter på njurfunktionen.

Det finns en viss oro att vissa giftiga biprodukter från tillverkningen av kreatin hamnar i den färdiga produkten. Det finns i dagsläget två studier som har tittat på renheten i olika kreatinprodukter och båda dessa studier har visat att alla produkterna var rena. Det finns inga rapporterade fall av negativa effekter vid intag av orent kreatin. Om man vill så kan man, för att vara lite mer på den säkra sidan att man inte får i sig dessa kan man använda sig av en produkt vars tillverkare använder sig av olika kvalitetsstandarder i tillverkningen så som GMP, BRC och ISO-9002.

Det finns väldigt få studier gjorde på personer under 18 och man vet därför inte om det är säkert för dessa personer yngre än 18 att använda sig av kreatin. Av de få studier som finns har man inte kunnat påvisa några negativa effekter.

Hur mycket kreatin bör jag ta varje dag?
Man bör inta runt 5g kreatin dagligen oavsett om man tränar den dagen eller inte. Det finns INGA dokumenterade extra positiva effekter vid styrketräning eller idrottsprestation av att inta mer än 5g kreatin/dag. Intag av mer än 5g/dag kommer endast leda till att njurarna får jobba extra med att få ut kreatin ur kroppen med urinen. Undantaget möjligen om man har många kilo muskelmassa (kroppsvikt på minst 85kg hård) då man kan behöva höja intaget till 6-7g/dag för att behålla nivåerna på max.

När man börjar ta kreatin kan man använda sig av en uppladdningsfas i form av ett intag på 5g kreatin 4 gånger per dag under fem dagar. Detta mättar muskulaturen på kreatin och man behöver efter detta bara inta 5g/dag för att hålla uppe nivåerna. Uppladdningsfas är inget måste och man får troligen samma effekt av att inta 5g/dag konstant. Skillnaden blir att det tar längre tid att mätta muskulaturen.

När ska jag ta mitt kreatin?
Man har inte kunnat påvisa någon akut effekt av kreatin utan effekten kommer av de höjda kreatinnivåerna i muskulaturen. Detta innebär att det inte spelar någon stor roll när man intar sitt kreatin under dagen. Kreatin förbättrar glykogeninlagringen och ett stort intag av kolhydrater tillsammans med kreatin efter aktivitet kan också höja intaget av kreatin i muskulaturen så man kan med fördel inta kreatin efter träning i samband med ett stort kolhydratintag.

Kan jag börja ta kreatin på en vilodag?
Det spelar ingen roll när man börjar ta kreatin så länge som man tränar regelbundet.

Hur ska jag inta mitt kreatin?
För att kreatin ska kunna tas upp i magsäcken måste det vara upplöst i vätska. Detta innebär inte att kreatin måste vara upplöst innan man intar det utan en hel del av kreatinet kommer att lösas upp i magen och därefter tas upp även om man intar det som pulver. Om man intar kreatin som pulver kan man för säkerhets skull inta något extra gram vid varje dos.

Det finns inga data på hur mycket kreatin man kan inta vid ett tillfälle men det är troligt att biotillgängligheten är större vid ett intag av 5g än vid ett intag av 10g [1].

Kan jag blanda kreatinet i vilken vätska/drink som helst?
Ju lägre pH på vätskan desto kortare tid bör gå mellan det att man blandar kreatinet tills det att man intar det. Det kan bara vara en fördel att blanda kreatin med kolhydrater eller protein då det hjälper musklerna att ta upp kreatinet.
Hur långt tidigare kan jag blanda ner kreatinet i vätska innan jag dricker det?
Det beror på vätskan. Efter 2 timmar är ungefär 95 % av allt kreatin kvar om det har blivigt upplöst i vatten. Ju lägre pH på vätskan som man löser upp kreatinet i desto snabbare nedbrytning av kreatinet.

Behöver jag dricka extra mycket under uppladdningen?
Förutsatt att du dricker tillräckligt mycket i vanliga fall (>1,5 liter/dag) så behöver du inte dricka något extra under kreatinuppladdningen. Kroppen kommer att anpassa mängden urin och man kommer istället att kissa lite mindre. Totalt så lägger kroppen bara på sig runt 0,3dl vätska per dag. Det är med andra ord inga större mängder vätska som behövs.

Motverkar koffein effekten av kreatin?
Det finns studier som har visat att intag av 5mg/kg/dag koffein tillsammans med kreatin motverkar effekten från kreatin. Å andra sidan finns det många studier där kaffe har använts som vätska vid intaget av kreatin och dessa är trots detta påvisat positiva effekter av kreatin. Koffeinets negativa effekt verkar mest komma av att det försämrar muskelns förmåga att slappna av snabbt efter en kontraktion vilket kreatin normalt hjälper till att förbättra [4]. Det har också visats att koffein, intaget före aktivitet efter en kreatinuppladdning har positiv effekt på prestationen vilket talar emot att koffein skulle försämra effekten av kreatin [5]. Som slutsats kan man säga att det är osäkert om koffein motverkar kreatin och om det gör det så är det troligast att den negativa påverkan är störts vid intermittenta arbeten så som lagsport och intervaller och inte så stor vid styrketräning. Man får helt enkelt känna sig för själv (svårt/omöjligt, jag vet, men det är det alternativet man har). Känner man inte av någon effekt och får i sig mycket koffein kan det vara en idé att se över intaget.

Kan jag ta kreatin konstant eller är det bättre att använda sig av det i cykler?
Det finns en hel del som tyder på att man förlorar lite av effekten från kreatin efter 2-3 månader [3]. Det verkar därför som att det bästa alternativet är att använda sig av kreatin i cykler där man var 3 månad tar ett uppehåll på 4-5 veckor för att låta kreatinnivåerna återgå till sitt normalvärde.

Vilken typ av kreatin är bäst?
Det finns väldigt lite forskning på de andra typerna av kreatin som kre-alkalyn, kreatincitrat, kreatinpuruvat osv. Den forskning som finns har inte visat på någon fördel och det finns inte heller någon anledning att tro att de skulle ge någon fördel. Effekten från kreatin kommer av en ökad mängd kreatin i muskulaturen. Monohydrate mättar musklerna på kreatin och det finns inget som talar för att någon annan typ av kreatin skulle kunna höja den nivån. Särskilt inte då mängden intaget kreatin ofta är mycket mindre om man följer rekommenderad dos på de andra typerna. Ökade mängder kreatin i musklerna leder alltid till ökad vätskeretention i muskler. Alla produkter som inte påstår sig ge någon vätskeinlagring kan således inte heller höja mängden kreatin i muskulaturen.

En del kreatinprodukter säljs tillsammans med en pH buffert då det påstås att kreatin bryts ner väldigt fort till kreatinin i vätska. Nedbrytningen av kreatin till kreatinin är som störst vid pH 3. I magsäcken ligger pH kring 1 och det tillsammans med den korta tiden som kreatin är i magsäcken gör det inte så troligt att några större mängder kreatin går förlorade [1].

Vilka effekter på träningen och tävling får man av kreatin?
Kortsiktiga (1-2 veckor om man använt sig av uppladdningsfas): Kreatin förbättrar framför allt prestationen vid upprepade kraftiga/maximala kraftansträngningar. Effekten på 1RM varierar vid olika studier men för det mesta är resultaten negativa. Under uppladdningsfasen kommer man att tillsammans med kreatinet ta upp en del vätska, runt en till två liter. Denna vätska lägger sig i muskulaturen och INTE under huden. Kreatin har inga positiva effekter på uthålligheten i konditionsidrotter.

Effekt på lång tid: Kreatin har visat sig öka mängden muskelmassa hos personer som styrketränar och denna effekt består även när man slutar ta kreatin. Effekten är däremot inte så stor (+0.25–0.48 % lean body mass per vecka, jämfört med placebo) utan precis som vissa andra kosttillskott kan det bidra med en lite bit men den allra största delen står man för själv med sin träning och kost. Kreatin är trots detta det kosttillskott på marknaden som har bäst bevisad effekt på muskelhypertrofi.

Man har inte kunnat påvisa några negativa konsekvenser på prestationen av kreatin. Det har tagits upp många gånger att den ökade vikten kan leda till försämrad prestation i uthållighetsidrotter men inget har kunnat påvisas i studier.

Hur vanligt är det att elitidrottare använder kreatin?
Inom elitidrotter är kreatin ett väldigt vanlig förekommande kosttillskott, bland annat har en studie visat att 37 % av engelska professionella fotbollspelare använder det.

Hur ofta behöver jag träna för att få någon effekt av kreatin?
Det finns ingen säker siffra. Den akuta effekten i form av ökad kreatinnivåer sker alltid och med detta följer en liten ökad uthållighet. Det är däremot bevisat att kreatin inte ger någon effekt på styrkan eller kroppssammansättning om man inte tränar något samtidigt. Det är även bevisat att kreatin ger effekt om man tränar minst två gånger i veckan. Med andra ord ligger ett pass i veckan lite i gråzonen där vissa studier visar på positiva resultat medan andra inte ser någon skillnad.

Svarar alla likadant på kreatin?
Upp till 20-30% svarar inte på kreatin, så kallade non-responders. Det är inte en klar gräns mellan responders och non-responders utan alla svarar olika. Detta innebär att det finns personer som får en väldigt liten/ingen förbättring (non-responders), personer som får en stor effekt (responders) och personer som ligger lite mitt i mellan.

Hur vet jag om jag är en så kallad non-responder?
Du får ingen effekt! Utöver det finns det inga klara tecken. Även non-responders verkar kunna gå upp 1-2 kilo av kreatin och det är därför inget säkert mått på om man har höjt kreatinnivåerna eller inte [2]. Här bör noteras att effekterna av kreatin inte är så stora att man nödvändigtvis måste märka av dem i sin träning. Även om kreatinet ger effekt så kan detta döljas av att man är tröttare de passen då man har laddat med kreatin jämfört med någon vecka tidigare då man inte tog kreatin.

Vad påverkar hur man svara på kreatin?
Faktorer som, procent fettfri massa, mängden kreatin som redan finns i muskulaturen, andelen typ II fiber och arean på de respektive fibrerna påverkar hur väl man svarar på kreatin. Detta gör det mer troligt att en vältränad person får positiv effekt av kreatin jämfört med en mindre tränad person.

Hur kan jag göra för att bättre svara på kreatin?
Vissa faktorer som påverkar hur väl man svarar på kreatin är möjliga att påverka med träning och det är troligt att personer som sysslar med kraftsport regelbundet, svarar bättre på kreatin. Det finns dock, även non-responders bland väldigt vältränade personer [2].

Intag av kolhydrater tillsammans med kreatin ökar upptaget av kreatin i muskulaturen och det är möjligt att detta kan hjälpa personer som ligger mitt emellan att vara non-responders och responders. Det krävs dock stora intag av kolhydrater till varje dos kreatin (ca 100g, alt 50g kolhydrater och 50g protein) och detta är väldigt svårt att följa under en uppladdningsfas (100*5*4=2000kcal).


När jag slutar ta kreatin, hur länge dröjer det tills jag har mina normala nivåer av kreatin i kroppen?
Det tar ungefär 4-5 veckor innan kreatinnivåerna har återgått till sitt normal värde. Man kommer under denna tid även att tappa något kilo i form av vätska, men viktnedgången kommer inte att motsvara viktuppgången under uppladdningen då kreatinet också kommer ha bidragit till en ökad muskelmassa (förutsatt att man skött sig när det gäller träning och kost)

Kan man lägga på sig muskler utan styrketräning genom att bara använda kreatin?
Nej

Är det dåligt att ta kreatin vid diet?
Nej, men det kan bli lite svårare att veta hur dieten går om man bara använder sig av en våg. Annars kan det till och med vara en fördel att ta kreatin i samband med diet då det kan motverka lite av muskelförlusten och ge mer uthållighet vid träningen.

Går det att dricka alkohol medan man använder kreatin?
Det går bra. Man får dock räkna med den negativa påverkan som alkohol alltid ger på träningen.

Referenser:
1: Creatine and Creatine Kinase in Health and Disease, Springer2007, ISBN: 1402064853

2: Syrotuik DG, Bell GJ.
Acute creatine monohydrate supplementation: a descriptive physiological profile of responders vs. nonresponders.
J Strength Cond Res. 2004 Aug;18(3):610-7.

3: Derave W, Eijnde BO, Hespel P.
Creatine supplementation in health and disease: what is the evidence for long-term efficacy?
Mol Cell Biochem. 2003 Feb;244(1-2):49-55. Review.

4: Hespel P, Op't Eijnde B, Van Leemputte M.
Opposite actions of caffeine and creatine on muscle relaxation time in humans.
J Appl Physiol. 2002 Feb;92(2):513-8.

5: Doherty M, Smith PM, Davison RC, Hughes MG.
Caffeine is ergogenic after supplementation of oral creatine monohydrate.
Med Sci Sports Exerc. 2002 Nov;34(11):1785-92.

Mer läsning för de som är intresserade (FULLTEXT):
International Society of Sports Nutrition position stand: creatine supplementation and exercise.
J Int Soc Sports Nutr. 2007 Aug 30;4(1):6

Terjung RL, Clarkson P, Eichner ER, Greenhaff PL, Hespel PJ, Israel RG,
Kraemer WJ, Meyer RA, Spriet LL, Tarnopolsky MA, Wagenmakers AJ, Williams MH.
American College of Sports Medicine roundtable. The physiological and health
effects of oral creatine supplementation.

Med Sci Sports Exerc. 2000 Mar;32(3):706-17.
__________________
Besök gärna min sida Träningslära.se
Guddi är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-03, 16:18   #2
Raggis
Jag har fel. :(
 
Raggiss avatar
 
Reg.datum: Mar 2006
Inlägg: 2 995
Grymt Guddi! Sticky!
__________________
Citat:
Ursprungligen postat av Andy.da.wohoo Visa inlägg
Snackar med en kille som jag har en hel del gemensamt med.
Raggis är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-03, 16:58   #3
King Grub
Chefsarkitekt Oljebyxor
 
King Grubs avatar
 
Reg.datum: Mar 2002
Ort: Norrtälje
Inlägg: 76 516
Citat:
Ursprungligen postat av Raggis Visa inlägg
Sticky!
Jajajamen. Tummen upp!
__________________


Angående PM-rådgivning!
King Grub är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-03, 19:07   #4
Fredrik_S
Registered User
 
Fredrik_Ss avatar
 
Reg.datum: Nov 2005
Inlägg: 6 723
Mycket bra!
__________________
Instagram fredriksoderberg
Fredrik_S är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-03, 21:28   #5
Mourten
Broilerfjårtisen
 
Mourtens avatar
 
Reg.datum: Jan 2007
Ort: Kalmar AK / Sthlm
Inlägg: 3 931
Perfekt =)
Dock är det stora skillnader mellan rekommendationerna på kreatin av denna och den gammla. Antar att du har rätt dock.
__________________
RAW Styrkelyft + snyggträning, mkt bilder å filmer
Mourten är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-05, 17:48   #6
insolation
Registered User
 
Reg.datum: Apr 2007
Inlägg: 69
Citat:
Ursprungligen postat av Guddi Visa inlägg

Effekt på lång tid: Kreatin har visat sig öka mängden muskelmassa hos personer som styrketränar och denna effekt består även när man slutar ta kreatin. Effekten är däremot inte så stor (+0.25–0.48 % lean body mass per vecka, jämfört med placebo) utan precis som vissa andra kosttillskott kan det bidra med en lite bit men den allra största delen står man för själv med sin träning och kost. Kreatin är trots detta det kosttillskott på marknaden som har bäst bevisad effekt på muskelhypertrofi.
om jag då tolkar det jag strukit under rätt, samt följer rekomendationerna på hur man ska använda sig av kreatin( dvs max 3 månader, följt av 4-5 veckors vila från det innan man börjar igen) ifall man då får 0.25% per vecka och kör 4 perioder ala 3 månader st, skulle alså kunna leda till en ökning med hela 12% i jämförelse med placebo(ingenting alså) är denna analys korrekt, eller finns det helt enkelt inte nån forskning förutom ens egna slutsatser om just det som man kan backa upp det med?

annars tackar jag så mycket för informationen, och jag tror inte nån fråga jag kan komma på inte blev besvarade i denna version 2
insolation är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-06, 17:23   #7
Guddi
Registered User
 
Guddis avatar
 
Reg.datum: Jun 2006
Ort: Helsingborg
Inlägg: 3 428
Citat:
Ursprungligen postat av insolation Visa inlägg
om jag då tolkar det jag strukit under rätt, samt följer rekomendationerna på hur man ska använda sig av kreatin( dvs max 3 månader, följt av 4-5 veckors vila från det innan man börjar igen) ifall man då får 0.25% per vecka och kör 4 perioder ala 3 månader st, skulle alså kunna leda till en ökning med hela 12% i jämförelse med placebo(ingenting alså) är denna analys korrekt, eller finns det helt enkelt inte nån forskning förutom ens egna slutsatser om just det som man kan backa upp det med?

annars tackar jag så mycket för informationen, och jag tror inte nån fråga jag kan komma på inte blev besvarade i denna version 2
Värdena är snittvärden på både nybörjare och tränade ihop och gäller förbättring jämfört med en placebogrupp. Med andra ord så är den absoluta ökningen större än 0,25% per vecka då en grupp som "endast" styrketränar kommer att öka en hel del dem med.

12% på i detta fallet 16 månader är ingen otroligt stor siffra. Om du tex tar en ökning på 30 kg över dessa månader så kommer du att ha ökat med 30x1,12=33,6 kg istället.

Här har du hela studien som jag har tagit siffrorna från, den finns i fulltext gratis.
Nissen SL, Sharp RL.
Effect of dietary supplements on lean mass and strength gains with resistance exercise: a meta-analysis.
J Appl Physiol. 2003 Feb;94(2):651-9.

Tyvärr så är snittiden på studierna som är med i meta-analysen ovan endast 7,5 vecka så det är svårt att ge en säker siffra på längre tid än så. Klart är ialla fall att det kreatin inte är något magiskt utan ett tillskott som kan hjälpa. Det gör inte jobbet till en dock
__________________
Besök gärna min sida Träningslära.se
Guddi är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-10, 11:48   #8
sg85
Registered User
 
sg85s avatar
 
Reg.datum: Oct 2007
Inlägg: 52
Mkt nyttig info! Tack!

Har en liten fråga dock, som inte lär gå att svara på vetenskapligt, men är riktad till användarna här inne.

Har någon här inne testat både Pyruvat och Kre-Alkalyn? Och isåfall, har ni kunnat känna någon märkbar skildnad? (Och givetvis isåfall, vilket gav högst effekt, enligt er)
sg85 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-10, 13:54   #9
Endura
Registered User
 
Enduras avatar
 
Reg.datum: Nov 2006
Ort: Stockholm
Inlägg: 1 792
Citat:
Ursprungligen postat av Guddi Visa inlägg
...
Man kommer under denna tid även att tappa något kilo i form av vätska, men viktnedgången kommer inte att motsvara viktuppgången under uppladdningen då kreatinet också kommer ha bidragit till en ökad muskelmassa (förutsatt att man skött sig när det gäller träning och kost)
...
Förutsätter att du menar att man samtidigt har ett kaloriöverskott som man tar kreatinet för att just få ökad muskelmassa och inte bara ökad styrka?
__________________
"Arbeta som om du inte behövde pengar, älska som om du aldrig blivit sårad... och dansa som om ingen såg dig!"
Endura är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-10, 21:57   #10
Xealswe
Registered User
 
Xealswes avatar
 
Reg.datum: Sep 2006
Ort: Partille
Inlägg: 317
Underbar tråd, har länge letat efter mer fördjupad info om kreatin =)
Xealswe är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-10, 23:13   #11
Spene
I'd hit it
 
Spenes avatar
 
Reg.datum: Aug 2007
Ort: Uppsala
Inlägg: 1 358
Jättebra. Du inte bara vet vad du talar om, du lyckas förmedla det väldigt tydligt och pedagogiskt också.

Citat:
Ursprungligen postat av guddi
Är det dåligt att ta kreatin vid diet?
Nej, men det kan bli lite svårare att veta hur dieten går om man bara använder sig av en våg.
Det gäller väl bara ifall man inleder sin kreatin-upplandning under dieten. Har man redan mättat musklerna med kreatin borde det väl inte ge några problem vid viktkontrollerna? Möjligtvis att viktminskningen blir något större när man tappar muskelmassa under diet men det kan väl inte vara det du menar?
Spene är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-10, 23:24   #12
Morty
Registered User
 
Mortys avatar
 
Reg.datum: Aug 2007
Ort: Uppsala
Inlägg: 7 397
Mycket härligt med en tråd som är 100% up to date
__________________
Fysioterapeut, triathlet och coach i uthållighetsidrott. Ironman PB: 9:28.
Uthållighetsträning
Uthållighetscoaching
Bilder ur min vardag
Citat:
Ursprungligen postat av King Grub Visa inlägg
LCHF är för tjockisar som inte vill träna.
Morty är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-11, 01:22   #13
Tricce
Väsby EPA raggare
 
Tricces avatar
 
Reg.datum: Dec 2006
Inlägg: 1 369
"Man bör inta runt 5g kreatin dagligen oavsett om man tränar den dagen eller inte. Det finns INGA dokumenterade extra positiva effekter vid styrketräning eller idrottsprestation av att inta mer än 5g kreatin/dag. Intag av mer än 5g/dag kommer endast leda till att njurarna får jobba extra med att få ut kreatin ur kroppen med urinen."

Om man håller sig till rätt mängd behöver njurarna jobba med kreatinet överhuvudtaget då? Anl till att jag frågar är att har man problem med finnar så borde det öka problemen med akne då njurarna inte kan fokusera på att rena kroppen från övriga gifter. Eller?
Tricce är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-11, 15:13   #14
sg85
Registered User
 
sg85s avatar
 
Reg.datum: Oct 2007
Inlägg: 52
Citat:
Ursprungligen postat av Tricce Visa inlägg
"Man bör inta runt 5g kreatin dagligen oavsett om man tränar den dagen eller inte. Det finns INGA dokumenterade extra positiva effekter vid styrketräning eller idrottsprestation av att inta mer än 5g kreatin/dag. Intag av mer än 5g/dag kommer endast leda till att njurarna får jobba extra med att få ut kreatin ur kroppen med urinen."

Om man håller sig till rätt mängd behöver njurarna jobba med kreatinet överhuvudtaget då? Anl till att jag frågar är att har man problem med finnar så borde det öka problemen med akne då njurarna inte kan fokusera på att rena kroppen från övriga gifter. Eller?
Vilka gifter? Acne beror på Infekterade porer. Dvs att porerna blir tilltäppta och blir infekterade av bakterier.

Beror på en del olika saker, men bland annat ofta fet hud. Fet hud kan du motverka med olika mediciner, eller med vitamin B5. (Som jag själv använder)

Hur som helst tror jag inte det påverkar direkt.
sg85 är inte uppkopplad   Svara med citat
Gammal 2007-12-11, 16:07   #15
Tricce
Väsby EPA raggare
 
Tricces avatar
 
Reg.datum: Dec 2006
Inlägg: 1 369
Citat:
Ursprungligen postat av sg85 Visa inlägg
Vilka gifter? Acne beror på Infekterade porer. Dvs att porerna blir tilltäppta och blir infekterade av bakterier.

Beror på en del olika saker, men bland annat ofta fet hud. Fet hud kan du motverka med olika mediciner, eller med vitamin B5. (Som jag själv använder)

Hur som helst tror jag inte det påverkar direkt.
Jag äter också B5 i form av pantontensyra. Men jag har för mig jag läst att om njurarna är överbelastade så får kroppens största organ (huden) hjälpa till att ta hand om skiten vilket leder till orenheter i nyllet Men som du säger det påverkar kanske inte så mycket. Va mest nyfiken om det va allmänt känt att man får mer finnar av kreatin just pga det där med njurarna.
Tricce är inte uppkopplad   Svara med citat


Svara

Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 11:45.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
Copyright 2015, Kolozzeum (TM)