handdator

Visa fullständig version : Proteolys


Jesüs
2007-05-27, 15:46
Sökt men inte funnit.

Under aerob träning, t.ex. cykling, är väl muskelnedbrytningen ganska kraftig förhöjd.
(1)Är denna muskelnedbrytning högre i de arbetande musklerna än i de vilande?
(2)Är muskelnedbrytningen högre än det som orsakas av det reella energiunderskottet under aktiviteten?
(3)Vilket motverkar muskelnedbrytningen mer effektivt, protein eller kolhydrater?

King Grub
2007-05-27, 18:03
Ja, ja, protein och kolhydrat mildrar nedbrytning ungefär lika väl.

Kom ihåg att konditionsträningen även stimulerar proteinsyntesen, under flera dagar efter aktiviteten, vilket kompenserar för nedbrytningen.

Jesüs
2007-05-27, 18:12
Tack för svaren!

Är den muskelnedbrytning som sker i de vilande musklerna direkt relaterad till enegriunderskottet under aktiviteten?

King Grub
2007-05-27, 19:14
Nej, nedbrytningen är förhöjd även vid energibalans och över. Men visst, den blir inte direkt mindre vid kraftigt underskott på energi och/eller tillgång till aminosyror.