handdator

Visa fullständig version : Alkoholism och diabetes


nutz
2007-05-24, 11:15
Finns det några kända kopplingar mellan överdriven alkoholkonsumtion eller alkoholism och diabetes(typ II?)?

champion
2007-05-24, 11:28
Finns det några kända kopplingar mellan överdriven alkoholkonsumtion eller alkoholism och diabetes(typ II?)?


Skador av alkohol
HJÄRNSKADOR - är relativt vanliga hos människor som druckit stora mängder alkohol under många år i följd. Först brukar närminnet - det vill säga förmågan att komma ihåg saker som ligger nära i tiden - drabbas. Minnesluckor i samband med alkoholförtäring kan vara ett tidigt symptom på hjärnskada.

LILLHJÄRNAN - balanssvårigheter och nedsatt förmåga att samordna muskelrörelser kan uppträda.

MAGSÄCKEN - alkohol ger ofta magkatarrer med smärtor och kräkningar. Också magsår är relativt vanligt.

LEVERN - är det organ i kroppen som ser till att alkoholen förbränns och försvinner ur kroppen. Redan efter några dagars alkoholdrickande kan levern bli svullen och öm. Cellerna skadas och fungerar sämre. Denna typ av skada är mycket vanlig.

BENSTOMMEN - risken för benbrott ökar. Dels råkar man oftare ut för olycksfall, dels blir benstommen skörare.

NERVSYSTEMET - kan drabbas vilket ger smärtor, känselbortfall och förlamningar.

MATSTRUPEN - i samband med leverskador kan man få åderbråck i nedre delen av matstrupen med livshotande blödningar som följd.

HJÄRTAT - regelbundet alkoholdrickande skadar hjärtmuskeln med hjärtsvikt som följd.

BUKSPOTTKÖRTELN - drabbas av inflammationer, med svåra buksmärtor och försämrad förmåga att tillgodogöra sig födan, likaså risk för en form av diabetes.

HUDEN - risken för olycksfall och sår ökar.

SEXUALDRIFTEN - hormonpåverkan och störd sexuell funktion.

MUSKLER - alkohol orsakar en särskild sjukdom (myopati) som medför att hela muskler kan förstöras.

FOSTER – får samma alkoholhalt i blodet som mamman och kan få skador på hjärnan och andra organ.

nutz
2007-05-24, 12:22
Tack, ska du ha.. även om det inte var vad jag sökte riktigt så var det nånting.

Fler?

Apos78
2007-05-24, 12:36
Alkohol ger skador på alla organ och så även på bukspottkörtelns betaceller. Med resultat att insulinproduktionen minskar.

vikingen_nr1
2007-05-24, 16:02
Skador av alkohol
BUKSPOTTKÖRTELN - drabbas av inflammationer, med svåra buksmärtor och försämrad förmåga att tillgodogöra sig födan, likaså risk för en form av diabetes.

Han svarade ju på din fråga.

CoolHandLuke
2007-05-27, 15:15
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/foods/alcohol/#dm