handdator

Visa fullständig version : hur lång tid tar det att få diabetes?


kottovic
2007-03-04, 19:23
Hur lång tid tar det innan diabetes bryter ut om man har en bra kost utan godis men man dricker gainer varje dag? Antar att arvsanlagen har en del i spelet att göra.

Förmulerar mig säkert som en kratta men jag hoppas att någon förstår.

King Grub
2007-03-04, 19:26
Det finns inget som säger att man per automatik får diabetes av gainers.

kottovic
2007-03-04, 19:28
Det finns inget som säger att man per automatik får diabetes av gainers.

Kan du utveckla lite mer?

terese_sixtensson
2007-03-04, 19:37
Hehe, lustig fråga.
men jag tror det är väldigt olika från person till person. Sen finns de ju två typer av diabetes.
Här kanske du hittar svar.
http://www.diabetes.se/

Tolkia
2007-03-04, 19:49
Det är som grub säger: Man får inte nödvändigtvid diabetes av att man dricker gainers. Var har du fått det ifrån?

kottovic
2007-03-04, 19:51
Det är som grub säger: Man får inte nödvändigtvid diabetes av att man dricker gainers. Var har du fått det ifrån?

Från andra forum, där det pratas mycket om att Gainers är "livsfarligt" för hälsan om intaget inte sker i samband med träning.

jwzrd
2007-03-04, 19:52
Från andra forum, där det pratas mycket om att Gainers är "livsfarligt" för hälsan om intaget inte sker i samband med träning.

Det är överdrivet. Gainers är knappast hälsoföda av flera skäl, men inte får du diabetes av att tillföra en portion om dagen till en sund kost.

Trance
2007-03-04, 19:55
Vad jag vet så finns det ingen bevisad direkt koppling mellan hög GI-mat (gainer) och diabetes. Nu kanske rönen blivit uppdaterade på senare tid dock.

King Grub
2007-03-04, 20:08
Vad jag vet så finns det ingen bevisad direkt koppling mellan hög GI-mat (gainer) och diabetes.

Nej, det gör det inte.

Pittas studie, som är en mycket välgjord interventionsstudie, där 24 överviktiga friska personer utan diabetes randomiserades till kost med hög GL (60 procent kolhydrat, 20 procent protein, 20 procent fett, 1 kcal/g energidensitet, fiberinnehåll 15g/1000 kcal, dagligt medel GI 86, daglig medel GL 116 g/1000 kcal), eller till låg GL (40 procent kolhydrat, 30 procent protein, 30 procent fett, 1 kcal/g energidensitet, fiberinnehåll 15g/1000 kcal, dagligt medel GI 53, daglig medel GL 45 g/1000 kcal).

Man reducerade, oavsett hög eller låg GL, kostens energiinnehåll med 30 procent. Studien pågick i 24 veckor. Man mätte kroppsvikt, insulinnivåer, glukosnivåer efter två timmars peroral glukosbelastning (OGTT), samt insulinkänslighet med HOMA-IR. Resultatet blev att individerna gick ned i vikt, men viktnedgången var likvärdig oavsett om försökspersonerna hade ätit kost med låg eller hög GL. Man kunde inte heller se några statistiskt säkerställda skillnader gällande insulinkänslighet, glukosnivåer (AUC) under OGTT, 2-timmars glukosvärde efter glukosbelastning eller insulinnivåer (AUC) under OGTT.

Sammanfattningsvis kunde man i de nämnda studierna inte entydigt visa att låg GI/GL-kost minskar riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom... En parameter som skulle kunna tala för att man uppnår en riskminskning avseende hjärt–kärlsjukdom med låg GI/ GL-kost är högkänsligt CRP, som i Pittas studie minskade mer i låg-GL-gruppen. Men om man kan uppnå en lägre kardiovaskulär risk för överviktiga, men för övrigt friska individer, med låg-GI-kost återstår nog att visa.

Glykemiskt index – trend eller terapi? Läkartidningen - 2007-01-24

kottovic
2007-03-04, 20:30
Tack för svaren. Då är det bara tänderna man får hålla ett extra öga på :)