handdator

Visa fullständig version : Lägsta kroppsfettnivå


Allan
2003-03-02, 17:43
Emellanåt läser jag här om folk som säger sig ha en kroppsfettnivå understigande 10%. Det har alltid förvånat mig eftersom jag trodde det var ett fåtal personer i världen förunnat att ligga så lågt (och då räknar jag tränande personer, inte människor som svultit). Sen hittade jag en artikel på nätet som handlar till stor del om detta

Skantze (http://www.geocities.com/skantze/health/fetma.htm)

och sen blev jag ännu mer förvirrad. Jag har också läst - alldeles nyss - att kvinnor som hamnar lägre än 20% riskerar att få permanenta problem. Så vad är sanningen? Jag skulle uppskatta om någon kunde klara ut det här. Vad är den lägsta kroppsfettnivån man kan uppnå?

allan

Matti
2003-03-02, 18:35
Emellanåt läser jag här om folk som säger sig ha en kroppsfettnivå understigande 10%. Det har alltid förvånat mig eftersom jag trodde det var ett fåtal personer i världen förunnat att ligga så lågt (och då räknar jag tränande personer, inte människor som svultit).
Fettprocent på 10% eller något lägre är något som alla män, IMO, kan uppnå med vettigt träning och kost. Därmed inte sagt att det är speciellt enkelt för alla.

Kroppsbyggare (män) på elitnivå ligger väl på 3-4% när de har som minst fett på kroppen. Lägre än så är det väl svårt att gå.

Jag vet att Elzi Volk låg på 6-7% en vecka innan tävling. Det är extremt lågt för en kvinna.

Allan
2003-03-02, 18:55
Effekt av olika energifördelning i kosten på kroppens fettdepåer avhandling av Erik SkantzeEssentiellt fett är t ex lipider i cellmembran och allt fett nödvändigt för normal fysiologisk funktion, dvs CNS, benmärg, gonader etc. "Lean body mass" är fettfri massa plus essentiellt fett. Trots att fettfri massa och "lean body mass" ibland används som synonyma begrepp skall man helst hålla isär dessa begrepp. Fettfri massa är lipidfritt medan "lean body mass" inkluderar 2 – 3 % fett för män och 5 – 8 % för kvinnor. Relativt kroppsfett, fettprocent, är den procentuella andelen av kroppsvikten som är fettmassa(7). En man har normalt 10 – 20% fett och en kvinna 20 – 30%. Bägge könen ligger normalt i nedre delen av intervallet som yngre och i övre delen som äldre.


Det är alltså den relativa kroppsfettsprocenten vi snackar om?

allan

Matti
2003-03-02, 18:58
Jepp.