handdator

Visa fullständig version : Hjälp med FyB-uppgift


evil
2005-05-11, 18:00
Skulle behöva hjälp med den här uppgiften:

En båt går parallellt med kustlinjen. Farten är 5 m/s. Två radiosändare (S1 och S2) finns 200 m från varandra, nära kusten. De sänder på våglängden 10,0 m. En mottagare på båten fångar upp radiosignalerna. När båten befinner sig på mittpunktsnormalen till S1S2 registreras maximal signalstyrka. 20 s senare har signalstyrkan avtagit till 0. Bestäm avståndet a mellan båtens färdlinje och kusten.

Vägskillnaden borde vara våglängden/2. Men när jag ska räkna ut vägskillnaden tar "a:ena" ut varandra bara. Några tips?

Chris
2005-05-11, 19:16
Kolla facit. Stod både uträkningar och svar i vår lärobok. :hbang:

tegel
2005-05-11, 21:27
Avståndet a kan ju anta ett antal olika värden. Vid punkten då båten inte mottar någon signalstyrka alls, ska avståndet från den ena av masterna (avståndet b) vara ex. 5 m (eller 15m, 25m osv...) längre än avståndet från den andra masten. Då släcker radiovågorna ut varandra. Du kan ställa upp två ekvationer
b= a + 5*n där n=1,3,5...
b^2=a^2+200^2 som ges av phytagaros sats

sätts n = 1 får man ungefär 4 km.

evil
2005-05-12, 12:25
Tack för hjälpen!