handdator

Visa fullständig version : Akupunktur-akuschmunktur


hoikka poika
2008-11-27, 15:19
Studie på Linköpings universitet visar att kontrollgruppen får lindringar av sina besvär i samma grad som gruppen som fick akupunktur.


Efteråt ansåg 95 procent av patienterna i båda grupperna att akupunkturbehandlingen hade hjälpt mot illamående. 67 procent hade även upplevt andra positiva effekter som bättre sömn, lättare sinnesstämning och mindre smärta.

Den sista studien visar att de patienter som fått riktig eller simulerad akupunktur mått betydligt bättre jämfört med den grupp som bara fått vård enligt ordinarie rutiner. Skillnaden – 37 procent jämfört med 63 procent illamående patienter - är statistiskt säkerställd. Däremot fanns ingen skillnad mellan de två akupunkturgrupperna.

Effekterna tycks därmed inte bero på den traditionella akupunkturmetoden, vilket man tidigare trott, utan snarare på den ökade omvårdnad som behandlingen innebar. Patienterna fick samtala med sjukgymnasterna, de fick beröring och extra tid för vila och avslappning.

Intressant!

Då uppstår ju frågan, ska akupunktur bedrivas som en behandlingsform?
Akupunkturen i sig verkar inte hjälpa, men behandlingen gör ju att patienterna mår bättre. Var ska gränsen dras?

Vad tycker du?