handdator

Visa fullständig version : Publicera dömda och misstänktas namn/bild


GurraGo
2008-04-16, 08:23
1)Med anledning av publicieringen av 42-åringens (som jag föredrar att kalla honom) namn och bild diskuterade jag och en vän huruvida det är önskvärt att media publicerar namn och bild på någon som erkänt brott och/eller dömts.
Vi var båda inne på linje att det är högst tveksamt vilka skäl som finns till det. Pressen (t.ex. aftonbladet igår) hänvisade till "allmänintresset", en enligt mig högst tveksam faktor, eftersom om nu svenska folket skulle gilla att "gotta sig i människors fördärv" hamnar ribban för publicering väldigt lågt. Jag hade helt klart föredragit "allmännyttan", där t.ex. man tar hänsyn till om folk har ett intresse att veta att det bor en pedofil i deras område (även detta bör ju övervägas noggrant). Aftonblaskan hänvisar också till det ytterst tveksamma argumentet att "han har ju erkänt", vilket ur juridisk synvinkel självklart är förkastligt eftersom saken inte har prövats av domstol än och vi har fri bevisprövning i Sverige. Argumentet innebär ju också att det sexualbrottslingars incitament för att erkänna minskar om de vet att media använder det som skäl för publicering.


2)Efter den nämnda debatten dyker följande debatt-artikel upp :

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=760912

("Att inte publicera namn kan underlätta mord")
där Sten Hadenius förespråkar att media bör publicera namn på misstänkta (!)

Jag är ytterst tveksam till all publicering av namn och bild. Det är få fall där det verkligen gör nytta.

Vad tycker ni ? Jag har undvikit att skapa en "poll" eftersom frågan kräver lite djupare och mer omfattande svar än de som ges via en poll.

(Om ni orkat läsa så långt)

MasterChief
2008-04-16, 08:36
Finns en aktiv tråd:

http://www.kolozzeum.com/forum/showthread.php?t=112110

High1ander
2008-04-16, 08:38
Alltsa, det ar en hel fet grazon hela grejen.

I detta fall med 42-aringen sa tycker jag det e ratt. Finns bevis, erkannanden, liksom snubben har pekat ut vart han dumpa kroppen.
Jag ma avsky aftonblaskan, men jag tycker inte de gjort fel.

"35-aringen" vid Anna Lindh var ju dock en helt annan femma, dar var det pobelns haxjakt som fick satta policy vilket var minst sagt lyckat. Dar fanns det knappast erkannande eller "bevis".